PLAN DE MASURI

13.09.2020 21:30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂNEȘTI

COMUNA CĂNEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU

 

PLAN DE MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA

 

NORMELOR DE PROTECŢIE ÎN CONTEXTUL

 

PANDEMIEI COVID – 2

 

 

 

 

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE

 

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care infectează atât animalele cât şi oamenii. Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în vreme ce altele cauzează boli mai severe (precum SARS-sindromul respirator acut sever). Anumite coronavirusuri descoperite la animale pot infecta oamenii-acestea sunt cunoscute ca boli zoonotice.

 

Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV şi SARS, pe cale respiratorie, prin picaturi de secreţie, produse când o persoană infectată tuşeşte sau strănută. Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată. Denumirea acestui coronavirus stabilită de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii este Covid-19, aceasta înlocuind denimirea neoficială 2019-nCoV.

Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate publică, accesul echitabil la educaţie este esenţial. Se urmăreşte reîntoarcerea tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2. COVID-19 este o boală contagioasă şi nicio activitate în comunitate nu este absolvită de riscuri.

Redeschiderea şcolilor necesită o largă asumare în societate în contextul importanţei accesului echitabil la educaţie şi, totodată, este nevoie de o responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi şi respectarea tuturor normelor prevăzute în acest plan de măsuri, scopul fiind acela de a diminua riscul de infecţie.

 

DEFINIŢII

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la nivel mondial sau european.

 

Caz suspect-pacient cu infectie respiratorie acutaşi debut brusc al cel putin unuia dinurmatoarele simtome: tuse, febra, durere in gat, scurtarea respiratiei (cresterea frecventei respiratorii) care necesita sau nu spitalizare şi în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a intrunit cel putin unul din urmatoarele criterii epidemiologice: a avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19 sau a avut istoric de calatorie in zone cu transmitere comunitara extinsă.

Contactul apropiat este definit ca:

 • Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;

 

 • Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor);

 

 • Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);
 • Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;
 • Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;
 • Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;

 

 

Caz probabil-un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator,este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri.

 

Caz confirmat - o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferentde semnele si simptomele clinice.

Risc de sănătate publică - probabilitatea de apariţie a unui eveniment care poate afecta sănătatea grupurilor şcolare.

Carantină- restricţia activităţilorşi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte care nu sunt bolnave într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.

 

 

Dezinfecţie- procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla sau elimina agenţii infecţioşi de pe suprafaţa corpului uman sau animal sau dinăuntrul sau de pe suprafaţa bagajelor, mărfurilor, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poştale prin expunere directă la agenţi chimici sau fizici.

 

Infecţie-pătrunderea şi dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecţios în corpul uman sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică.

Izolare- restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte de îmbolnăvire cu Covid-19 şi care nu sunt bolnave, într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării.

 

 

CAPITOLUL 2 DISPOZIŢII GENERALE

 

Scopul planului:

 1. funcţionarea în condiţii de siguranţă a unităţii de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi a controlului COVID-19;
 2. stabilirea unui set de reguli şi măsuri, pentru asigurarea unei intervenţii oportune în situaţia suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecţie cu Covid-19;
 3. prevenirea şi diminuarea răspândirii potenţiale a infecţiei SARS-CoV-2 în instituţie;
 4. evitarea situaţiilor de stigmatizare a elevilor şi a personalului care se poate să fi fost expuşi la virus;

 

 1. stabilirea responsabilităţilor privind monitorizarea situaţiilor, schimbul de informaţii, coordonarea acţiunilor forţelor şi aplicarea normelor de protecţie.

 

 

 

 

CAPITOLUL 3 MĂSURI DE PREVENIRE

 

Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii, includ :

 

 • Igienă riguroasă a mâinilor;

 

 • Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ;

 

 • Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ;

 

 • Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Interzicerea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;

 

 • Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru între elevii unei clase/ unei grupe;

 

 • În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare elev îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă; băncile vor fi personalizate cu numele elevilor, conform oglinzii clasei;

 

 • Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor / aparţinătorilor cu privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2, prin afişare în locuri vizibile în unitate, prin afişare pe site-ul şcolii şi prin mesaje de pe grupurile de WatsApp;

 

 • Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei;

 

 

 

CAPITOLUL 4: ORGANIZAREA SPAŢIILOR

 

 1. Se organizează două circuite în interiorul curţii şi trei în clădirea şcolii (scări, coridoare) prin demarcare cu benzi de distanţare care să asigure ”trasee prestabilite” de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri şi săgeţi etc). Astfel:
 • TRASEUL :   intrare curte  → holul școlii → sala de clasă

La intrarea în şcoală şi pe coridoare vor fi aşezate dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, iar în fiecare clasă, se vor afla flacoane cu dezinfectant şi cutii de şerveţele pe o masă specială, poziţionată la intrare, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală şi în fiecare clasă vor fi preşuri îmbibate cu dezinfectant. La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie.

 

Uşile vor fi menţinute deschise pentru a evita punctele de contact, fără să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu. Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor şi opţional pe timpul orelor. Clanţele tuturor uşilor vor fi dezinfectate după fiecare pauză de către personalul de îngrijire.

 

 1. Organizarea sălilor de clasă

 

 • Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică următoarele:

 

 

 • Dispunerea băncilor astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi;

 

 • Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei);

 

 • Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;

 

 • Băncile astfel poziţionate nu vor bloca accesul în sala de clasă.

 

 • Sălile de clasă sunt dotate cu camere web şi calculatoare, astfel încât lecţiile vor fi transmise live pentru grupa care este acasă. Băncile sunt personalizate cu numele elevilor, iar ei nu îşi vor schimba locurile pe parcursul activităţilor.

 

 • Va fi păstrată componenţa grupelor. Elevul va putea schimba grupa pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între elevii din grupe şi clase diferite va fi evitat;

 

 • Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei va fi limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală de clasă”;

 

 • Locurile din clasă vor fi fixe, după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor;

 

 • Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;

 

 • Este interzis schimbul de obiecte personale;

 

 • Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, prin stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care va fi indicat prin marcaje aplicate pe podea;

 

 • Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;

 

 • Vor fi evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;

 

 • Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ.

 

 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în interior. Astfel, fiecare sală de clasă va fi dotată cu propriul coş cu capac, iar la fiecare dintre cele două intrări în şcoală vor fi amplasate trei tomberoane cu capac.

 

 1. Organizarea grupurilor sanitare

 

 

 • Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar) cu ajutorul profesorului de serviciu pe hol şi a personalului de întreţinere;

 

 • Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă;

 

 • Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; vor fi puse permanent prosoape de hârtie de unică folosinţă în suport pe perete;
 • Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă) de către personalul de îngrijire;

 

 • Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie) de către asistenta medicală;

 

 • Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă.

 

 1. Organizarea cancelariei şi a sălilor profesorale:

 

 • Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:

 

 • la intrarea în cancelarie, folosind dispenserul de pe perete;

 

 • la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun, folosind flacoanele din spaţiile respective;

 

 • Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane;

 

 • Consumul de produse alimentare se va realiza cu precauţie.

 

Locurile vor fi personalizate cu numele profesorului.

 

 

 1. Organizarea curţii şcolii:

 

 • Pentru a se păstra distanţarea fizică, pe băncile exterioare vor fi marcate locurile unde se pot așeza elevii; vor fi curăţate, igienizate şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, după fiecare pauză.

 

 • Intrările în şcoală vor fi măturate şi spălate zilnic cu jeturi de apă apoi dezinfectate, dimineaţa, înaintea începerii cursurilor și la 15:00, după finalizarea lor.

 

 

CAPITOLUL 5: ORGANIZAREA ACCESULUI

 

 • Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate din unitatea de învăţământ; intrarea cadrelor didactice, a cadrelor didactice auxiliare și a personalului nedidactic se va face pe la intrarea principală a clădirii; intrarea elevilor se va face prin două uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. Astfel:
 • TRASEUL 1: preșcolari și clasa de învățământ primar: a) intrare elevi  → hol → clase;
 • TRASEUL 2: clasele de gimnaziu:a) intrare curte → teren de sport → hol→ clasă;

                          

Elevii vor respecta acelaşi traseu şi la sosirea şi la plecarea de la orele de curs.

 

 • Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare şi pe traseu folosind marcaje aplicate pe sol, lipite din 2 în 2m;

 

 

 • Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc);

 

 • Căile de acces (porţi, uşi) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. La intrare, toate persoanele îşi dezinfectează mâinile şi tălpile .

 

 • Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare prin site-ul şcolii şi prin grupurile WatsApp;

 

 • După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă;

 

 • Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc) este interzis în afara cazurilor excepţionale, când soluţionarea problemei nu se poate realiza online.

 

 

CAPITOLUL 6: ORGANIZAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR

 

                 Organizarea procesului de învățământ se va face conform ”Scenariului verde”

 

 

 • Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării fizice;

 

 • Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt);

 

 • Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte;

 

 • Nu vor fi utilizate băncile exterioare, acest lucru fiind indicat prin aplicarea unor marcaje;

 

 • Vor fi eliminate activităţile care implică formarea unor grupuri care duc la reducerea distanţei dintre elevi;

 

 • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris etc).

 

 1. Organizarea activităţilor sportive:

 

 • Se vor desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;

 

 • Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;

 

 • Orele de educaţie fizică efectuate în baza sportivă vor fi limitate la activităţi sportive care nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat;
 • Cele două vestiare vor fi folosite doar de grupele de fete, fiind curăţate şi dezinfectate după fiecare utilizare;

 

 • Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;

 

 • La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool;

 

 

 1. Monitorizarea prezenţei:

 

 • La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. Autorităţile sanitare locale vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii.

 

CAPITOLUL 7: MĂSURI IGIENICO – SANITARE

 

 a. INDIVIDUALE

 

 • Mesaje vizând siguranţa tuturor vor fi afişate în locuri vizibile pe holuri şi în clase::

 

 • Spălaţi-vă des pe mâini!

 

 • Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel!

 

 • Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l!

 

 • Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna!

 

 • Nu vă strângeţi în braţe!

 

 • Păstraţi distanţarea fizică, evitați aglomerațiile!

 

 • Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii!

 

 • Spălarea/ Dezinfectarea mâinilor: Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/ dezinfecteze pe mâini:

 

 • imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;

 

 • înainte de pauza/ pauzele  de masă;

 

 • înainte şi după utilizarea toaletei;

 

 • după tuse sau strănut;

 

 • ori de câte ori este necesar.

 

 • Purtarea măştii de protecţie
  • Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior);

 

 • Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior);

 

 • Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi în timpul recreaţiei în aer liber, în spaţiile aglomerate, atunci când nu este asigurată distanţa de minim 1 metru între elevi.

 

 • Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis!

 

     b. LA NIVEL DE UNITATE

Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor se fa efectua conform planului de curăţenie şi dezinfecţie elaborat la nivelul unităţii. Acesta vizează sălile de clasă, cancelaria, spaţiile comune (holuri, etc) şi conţine:

 

 • operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (colectarea deşeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc);

 

 • materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (ex: produse de curăţenie, produse biocide avizate pentru suprafeţe etc);

 

 • tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune ;

 

 • frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului:

 

 • în clasă, imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de elevi din ziua respectivă, sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi;

 

 • în cancelarie şi în sălile destinate profesorilor imediat după ieşire a profesorilor la finalul orelor din ziua respectivă;

 

 • pentru grupurile sanitare după fiecare pauză, la finalul zilei, şi ori de câte ori este necesar.

 

 • cine va face curăţenia şi cine va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, modalitatea de afişare a monitorizării (tabel cu cine a efectuat, ora şi cine a controlat);

 

 • frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 30 minute şi în pauzele dintre ore), precum şi asigurarea aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;

 

 • în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat la loc vizibil graficul de curăţenie şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, secvenţa acestora,orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică.

 

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele.

 

Luându-se în considerare tipul de suprafaţă şi cât de des este atinsă aceasta, se prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse frecvent, precum:

 

 • clanţe, butoane şi mânere ale uşilor;

 

 • treptele scărilor;

 

 • băncile, catedrele şi scaunele din clasă;

 

 

 • întrerupătoare de lumină;

 

 • mânerele echipamentelor şi aparatelor (precum, cele sportive);

 

 • obiecte didactice comune: cataloage, condici, registre;

 

 • calculator, tastatură, mouse, laptop, copiator.

 

 

Avându-se vedere resursele şi echipamentele necesare, se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală (PPE) adecvate pentru utilizarea acestora şi se întocmesc referate justificate pentru achiziţionarea celor necesare.

Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile.

Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie. Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă). Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării. Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii (anexele băilor). În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor.

 

CAPITOLUL 8: INSTRUIRE

 

 Se urmăreşte instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

 

 1. Personalul medical va efectua instruirea personalului pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS_CoV2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare. În urma instruirii se redactează şi se semnează un proces-verbal.

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical  sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

 

 1. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS_CoV2. În urma instruirii se redactează şi se semnează un proces-verbal.

 

Tipuri de mesaje:

 

 • Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun;

 

 • Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane;

 

 • Purtaţi corect masca de protecţie

AŞA DA:

Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri!

 

Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare!

 

Pune masca cu partea colorată spre exterior!

 

Aşează banda metalică sau marginea tare deasupra nasului! Acoperă nasul, gura şi bărbia!

 

Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele! Evită să atingi masca!

 

Scoate masca apucând-o de barete!

 

Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi! După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac!Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca!

 

AŞA NU:

 

Nu folosi o mască ruptă sau umedă!

 

Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie! Nu purta o mască prea largă!

 

Nu atinge partea din faţă a măştii!

 

Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii!

 

Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane!

 

Nu refolosi masca!

 

Nu schimba masca cu altă persoană!

 

 • Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate!

 

 • Acoperiti-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strămutaţi sau să tuşiţi!După aceea, aruncaţi batista utilizată!

 

 • Curăţaţi obiectele / suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind șerveţele / lavete / produse biocide (virucide)!

 

 • Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală!

 

 • Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji!

 

În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii în acest sens.

 

 1. Comunicarea de instrucţiuni/ informaţii pentru părinţi:

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igienă şi sănătate a copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sfaturi utile pentru părinţii vor fi afişate pe site-ul unităţii şi vor fi trimise pe grupurile WatsApp:

 

 • Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul coronavirus!

 

 • Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei!

 

 • Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale!

 

 • Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei!

 

 • Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de cate ori este necesar!

 

 • Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării acestei!

 

 • Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris etc)! De exemplu, nu oferiti nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii;

 

 • Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse etc)!

 

 • Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;

 

 • În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă după caz şi nu duceţi copilul la şcoală;

 

 • În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă după caz.

Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă.

 

Părinţii / aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.

 

Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

 

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii:

 

 • Elevul prezintă simptome specifice;

 

 • Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2;

 

 • Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov2 şi se află

 

în carantină.

 

 

CAPITOLUL 9: GRUPE DE RISC

 

Se vor lua măsuri pentru elevii şi personalul din unitatea de învăţământ aflați în grupele de vârstă la risc şi/ sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi:

 • Personalul cu risc (ex. vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii; îi este repartizată o sală specială (sala de izolare);

 

 • Profesorii diriginţi vor identifica elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv); ei vor reveni în şcoli cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, se asigură urmarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite, după caz;

 

 • Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;

 

 • Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la şcoală, precum şi părinţii acestora, pot fi consiliaţi de profesorul psihopedagog în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă;

 

 • Elevii care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc vor fi identificaţi de profesorul diriginte; ei se pot reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu Sars-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acceptul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală, pentru o perioadă determinată. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală se asigură continuarea procesului educaţional la distanţă;

 

 

 • Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea informaţiilor şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.

 

CAPITOLUL 10: PROTOCOLUL DE TRIAJ ŞI DE IZOLARE

 

 1. Triajul epidemiologic al elevilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare:
 1. În prima zi de şcoală, elevii şi personalul didactic/ didactic auxiliar sau nedidactic vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 3. Unitatea de învăţământ va informa părinţii elevilor în legătură cu obligativitatea prezentării declaraţiei pe proprie răspundere la revenirea în şcoli. Declaraţiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la prima oră de curs, iar aceştia le vor preda cabinetului medical şcolar/persoanei desemnate.
 2. Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului comun 1668/5298/2011 şi OMS 653/2001) va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie / vizieră, mască chirurgicală, mănuşi de unică folosinţă.

 

 1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, ACASĂ prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preşcolarului/elevului la cursuri. Profesorii diriginţi vor avea grijă ca părinţii/ reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduşi la şcoală.

 

 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă:

 • cei cu temperatură mai mare de 37,3 C, şi / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie – scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infecto-contagioase;
 • cei confirmaţi cu infecţie cu Sars-Cov-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 • cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu Sars-Cov-2, aflaţi în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituţionalizată.

 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă:

 • când nu se regăsesc în nici una din situaţiile de mai sus;
 • dacă unul din membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a fost confirmat Covid-19;
 • cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală clară, ochi curgători / prurit);

 

De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;

Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetul medical şcolar;

Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ.

 

Protocol de izolare a copiilor bolnavi

 

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs febră şi /sau simptomatologiede tip respirator (ex. tuse, dificultăţi în respiraţie) saualte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).

 

 • Se va proceda la izolarea imediată a elevului în cabinetul medical. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/ clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire;

 

 • Vor fi anunţaţi imediat aparţinătorii şi, după caz, personalul cabinetului medical şcolar;

 

 • Dacă pe perioada izolării, elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva;

 

 • Nu se va transporta elevul până la sosirea aparținătorului la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;

 

 • Persoana care ajută elevul izolat (asistenta medicală/ doctorul) trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;

 

 • Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

 

 • Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant / medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.

 

TRANSPORTUL ȘCOLAR

Cu microbuzul școlar se deplasează doar elevii și ,eventual, personalul de însoțire (cadre didactice).

                  Este interzis accesul oricărei alte persoane în microbuz!

După fiecare deplasare, microbuzul va fi dezinfectat!

În timpul deplasării, comunicarea va fi evitată pe cât este posibil!

Este interzisă ridicarea tonului!

Niciun elev nu va sta pe scaunul apropiat șoferului, întrucât nu se respectă distanța fizică!

Stațiile de unde microbuzul școlar preiau elevii sunt fixe. Nu se permit opriri între stații!

Pe durata deplasării și la urcarea în microbuz, șoferul și elevii vor purta mască și se va respecta distanța fizică de 1 metru.

În microbuz se va lăsa câte un scaun liber între elevi.

Nu este permisă aruncarea gunoaielor în microbuz!

Șoferul microbuzului va respecta cu strictețe măsurile generale de protecție sanitară pentru a nu pune în pericol sănătatea copiilor! Orice încălcare a normelor de siguranță sanitară va fi sesizată organelor competente.!

 

DISPOZIŢII FINALE

 

1. Planul de măsuri va fi actualizat şi revizuit ori de câte ori este cazul.

2. Anexele 1,2,3 şi 4 fac parte integrantă din acest plan de măsuri.